Portfolio > Portraits

Texting, the international language

Girl texting on DC Metro
"Yellow Scarf"
pastel & mixed media
12x18
2012